Rietbuiging - Ingrid Voermans

Rietbuiging

Zoo buigt het riet om

niet Zoo maar om om niet gewoon

zichzelf niet riet - om