Vir my en Jou - Ingrid Voermans

Vir my en Jou

so saam in nie-weet

hulle raak die nie verloor

innerlike krag